Mezarje

Iz šehidovog pera | 28. VIII 92.

U noći 28. Vlll data je naredba za pokret. Pošto smo spakovali sve svoje stvari otišli smo na postrojavanje gdje nas je komadant upoznao sa zadacima koji nas očekuju. Iz njegovog izlaganja zaključio sam da se sprema akcija koju neče biti baš lahko izvesti ali pošto sam vidio da su svi momci puni morala i želje za akcijom pretpostavljao sam da će ta akcija u potpunosti uspjeti.

Nakon komadantovog izlaganja otišli smo do svojih šatora i obavili dva rekijata namaza za uspješno izvedenu akciju i sretan put. Poslije toga smo uzeli svoju opremu i naoružanje i krenuli prema autobusima koji su trebali da nas prevezu do O.Š. “Ognjen Prica“. Tu smo se smjestili i prenoćili.

Skupljeni materijal amidže, koji je pogino u ratu, razvrstan u tri dijela: Ratni dnevnik, Pjesme iz rata i Stihoteka – ljubavne pjesme, ukoričen je u knjigu “Iz šehidovog pera”. Ono što je pisao izlazilo je iz njegovog srca, koje je bilo puno ljubavi.

Suad Tabak, rođen je 21. 10. 1966. godine u Visokom. Po struci bio je bravar, ali i inovator. Do rata je napravio nekoliko pušaka, koje su na početku rata dobro došle. U ofanzivnim borbenim djelovanjima na Slapnici, općina Kakanj, 10. 06. 1993. godine, teško je ranjen, nakon čega je u bolnici 16. 06. 1993. godine u 6 sati preselio na ahiret.

“Ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ‘Mrtvi su!’ Ne, oni su živi, ali vi ne znate!” (El-Bekara, 154)