Mezarje

Iz šehidovog pera | 30 – 02. IX 92.

Naredna tri dana smo provodili na položajima. Svako odjeljenje je držalo položaje po 6 sati. Dok smo bili na položajima granate su ponovo padale. U noći 01. IX – 02. IX pokušan je napad od strane četnika. Napad je uspješno odbijen. Četnici su pucali rasprskavajućim mecima tako da sam mislio da su nam prišli dvadesetak metara do rovova ali ne bili su 200 – 300 metara od nas. Poslije provedenih 6 sati na položaju vračali smo se u školu gdje se dan svodio na redovnim aktivnostima.

Skupljeni materijal amidže, koji je pogino u ratu, razvrstan u tri dijela: Ratni dnevnik, Pjesme iz rata i Stihoteka – ljubavne pjesme, ukoričen je u knjigu “Iz šehidovog pera”. Ono što je pisao izlazilo je iz njegovog srca, koje je bilo puno ljubavi.

Suad Tabak, rođen je 21. 10. 1966. godine u Visokom. Po struci bio je bravar, ali i inovator. Do rata je napravio nekoliko pušaka, koje su na početku rata dobro došle. U ofanzivnim borbenim djelovanjima na Slapnici, općina Kakanj, 10. 06. 1993. godine, teško je ranjen, nakon čega je u bolnici 16. 06. 1993. godine u 6 sati preselio na ahiret.

“Ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ‘Mrtvi su!’ Ne, oni su živi, ali vi ne znate!” (El-Bekara, 154)