Posljednje objave

Mezarje
Iz šehidovog pera | 28. VIII 92.
U noći 28. Vlll data je naredba za pokret. Pošto smo spakovali sve svoje stvari otišli smo na postrojavanje gdje nas je komadant upoznao sa zadacima koji nas očekuju. Iz njegovog izlaganja zaključio sam...
Mezarje
Iz šehidovog pera | 22. VIII 92.
I ovaj dan je protekao slično kao i prethodni. Toga dana otišli smo na Goru do Izine kuće. Put je bio naporan i dug ali je dobro došao za kondiciono vježbanje. Vratili smo se do ručka. Poslije ručka i...
Mezarje
Iz šehidovog pera | 21. VIII 92.
Rani sabah je obaviljen u 5 sati. Osvanu je lijep i sunčan dan. Nakon postrojavanja krenuli smo na obuku. Pošto je to bio prvi dan obuke sve se svodilo na upoznavanju naoružanja koje je posjedovao naš...
Mezarje
Iz šehidovog pera | 20. VIII 92.
Današnji dan je mnogo važan dan u mom životu. To je dan mog stupanja u jednicu u koju sam već odavno želio da stupim. Mjesto okupljanja je bilo kod VD u 9 sati. Nakon postrojavanja i prozivke sjeli...