IZ ŠEHIDOVOG PERA

Skupljeni materijal amidže, koji je pogino u ratu, razvrstan u tri dijela: Ratni dnevnik, Pjesme iz rata i Stihoteka – ljubavne pjesme, ukoričen je u knjigu “Iz šehidovog pera”. Ono što je pisao izlazilo je iz njegovog srca, koje je bilo puno ljubavi.

Suad Tabak, rođen je 21. 10. 1966. godine u Visokom. Po struci bio je bravar, ali i inovator. Do rata je napravio nekoliko pušaka, koje su na početku rata dobro došle. U ofanzivnim borbenim djelovanjima na Slapnici, općina Kakanj, 10. 06. 1993. godine, teško je ranjen, nakon čega je u bolnici 16. 06. 1993. godine u 6 sati preselio na ahiret.

“Ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ‘Mrtvi su!’ Ne, oni su živi, ali vi ne znate!” (El-Bekara, 154)

Mezarje
Iz šehidovog pera | 02. IX 92.
I ovaj dan će ostati zabilježen kao crni dan za naš odred. U ovom danu smo izgubili još 3 borca iz našeg u. odreda. Pošto je danas trebala da bude dženaza našem bratu i saborcu smjena nam je došla pola...
Mezarje
Iz šehidovog pera | 30 - 02. IX 92.
Naredna tri dana smo provodili na položajima. Svako odjeljenje je držalo položaje po 6 sati. Dok smo bili na položajima granate su ponovo padale. U noći 01. IX – 02. IX pokušan je napad od strane četnika....
Mezarje
Iz šehidovog pera | 29. VIII 92.
Osvanuo je dan koji će nam svima duboko ostati u sjećanju. U samu zoru počela je akcija za zauzimanje Prijekog i položaja oko rezervoara. Naša artiljerija je žestoko tukla neprijateljske položaje nakon...
Mezarje
Iz šehidovog pera | 28. VIII 92.
U noći 28. Vlll data je naredba za pokret. Pošto smo spakovali sve svoje stvari otišli smo na postrojavanje gdje nas je komadant upoznao sa zadacima koji nas očekuju. Iz njegovog izlaganja zaključio sam...
1 2